PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

เกมส์ กิจกรรมสันทนาการ
เกมส์ กิจกรรมสันทนาการ  กิจกรรมสันทนาการ คืออะไร

ก่อนอืนขอเปรียบเทียบละหว่างคำว่า นันทนาการ กับ สันทนาการ ต่างกันอย่างไรก่อน

สันทนาการ แปลว่า

คำ "นันทนาการ" มีปรากฎในหนังสือประมวลศัพท์บัญญัติวิชาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ เดิมคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้บัญญัติศัพท์คำว่า "สันทนาการ" ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "recreation" เมื่อมีประกาศคณะรัฐมนตรีให้ราชบัณฑิตยสถานตั้ง"คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษา ไทย" ขึ้น มีหน้าที่บัญญัติศัพท์ภาษาไทยขึ้นใช้และพิจารณาให้ความเห็นชอบศัพท์ที่หน่วย งานอื่น ๆ จัดทำขึ้น ศัพท์ที่กระทรวงศึกษาจัดทำไว้แล้วจึงต้องส่งมาให้ราชบัณฑิตยสถานรับรอง คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยมีความเห็นว่า คำ"สันทนาการ" เกิดจากการนำคำว่า "สันทะ" ซึ่ง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า "รถ รถศึก" ดังนั้นคำว่า "สันทนาการ" ก็จะแปลว่า "อาการของรถศึก" หรือถ้ามาจากคำ "สันทน" ซึ่งแปลว่า "หลั่งไหล" คำนี้ก็จะแปลว่า"อาการที่หลั่งไหล" ซึ่งจะไม่ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "Recreation" ดังนั้น คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยจึงเห็นควรให้บัญญัติศัพท์ใหม่ซึ่งคล้ายกับ ศัพท์เดิมเป็น "นันทนาการ" มาจากคำว่า "นันทน" แปลว่า "ความเพลิดเพลิน ความยินดี" คำว่า "นันทนาการ" จึงแปลว่า "อาการแห่งความเพลิดเพลิน" หรือ "อาการแห่งความยินดี" ซึ่งตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "recreation" มากกว่าคำ"สันทนาการ" (ผู้ตอบ : ดร.ชลธิชา สุดมุข)  

 

" ข้อมูลสนับสนุนจาก ราชบัณฑิตยสถาน "

คิดว่าถ้าอ่านทั้งหมดแล้วคงจะพอ เข้าใจว่า กิจกรรมสันทนาการ คืออะไร 
  No Image ผู้โพส : กิจกรรมสันทนาการ คืออะไร
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ กิจกรรมสันทนาการ คืออะไร ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
22/06/2010 - 10:17
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0232-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : เกมส์ กิจกรรมสันทนาการ หัวข้อรวม