PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

คาถามหาเสน่ห์


[ ผู้โพส : คาถามหาเสน่ห์ - 31/03/2010 - 03:12 ] Guest

คาถามหาเสน่ห์

 

 

คาถามหาเสน่ห์

จันโท อะภิกันตะโร    ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง     อิตถิโย ปุริโส     มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ

ให้ภาวนาคาถานี้ ๓ จบก่อนออกไปพบคน จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่

คาถามนต์รัก

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ
พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก เมื่อเขาหรือเธอสูดดมดอกไม้ก็จะรักเราตอบ

คาถามัดใจ

พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง

 สังฆัง รัตตะนัง  นะ ผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ

ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง

คาถาขุนแผน

เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

ใช้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วจะทำให้มี เสน่ห์เป็นที่หลงไหล

คาถาเมตตามหาเสน่ห์ (ของหลวงปู่ศุข)

อักโขหะมัสสะมิ โลกัสสะ อิติปาระมิตาติงสา
อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติ โพธิมะนุปัตโต อิติปิโส จะ เต นะโม อะระหัง ลาโภ พุทโธ ลาภัง นะชาลีติ
นะมะพะทะ สัพเพ ชะนา พหู ชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมาพัง เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ  เอหิ มาเร โส มามา อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ

คาถาเมตตามหาเสน่ห์ของหลวงปู่ศุข (วัดปากคลองมะขามเฒ่า)

คาถารักแท้

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ
จิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

ให้บริกรรมคาถานี้กับลูกอมแล้วอมขณะที่คุยกับคน ที่เรารัก จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา

คาถาเอ็นดู

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา
ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม
ปิโยนาคะ สุปัณณานัง
ปิณินทะริยัง นะมามิหัง
นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

ให้ท่องคาถาก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้เกิด ความรักใคร่เอ็นดู

คาถามหาลาภ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง

ให้สวดภาวนาก่อนนอน ๓ จบและตอนเช้าอีก ๓ จบ จะเรียกทรัพย์ โชคลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
  No Image ผู้โพส : คาถามหาเสน่ห์
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ คาถามหาเสน่ห์ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
31/03/2010 - 03:12
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0067-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : คาถามหาเสน่ห์ หัวข้อรวม