PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

บทความ นักศึกษา ขาย บริการ ทาง เพศ คุมเข้มนักศึกษาขายตัวผ่านเว็บไซต์


[ ผู้โพส : บทความ นักศึกษา ขาย บริการ ทาง เพศ - 18/11/2009 - 07:11 ] Guest

บทความ นักศึกษา ขาย บริการ ทาง เพศ การใช้ออินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยการใช้ขายบิการทางเพศผ่านเวบ นักศึกษา ขาย บริการ ทาง เพศ  ใน hi5 facebook หรือ multiply

คุมเข้มนศ.ขายตัวผ่านเว็บไซต์

รมช.ศธ.สั่งมหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน-อาชีวะ คุมเข้มนักศึกษาขายตัวผ่านเว็บไซต์ เร่งปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

กรณี กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ออกมาเปิดเผยได้รับการร้องเรียนจากคนไทยในต่างประเทศ ว่า มีนักศึกษาไทยขายบริการทางเพศผ่านเวบไซต์และไฮไฟว์เป็นจำนวนมากและเกรงจะ กระทบภาพลักษณ์ประเทศว่า   ตั้งแต่มีข่าวออกมา 2-3  วันก่อนหน้านี้ได้แจ้งไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน และสถาบันอาชีวศึกษาผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ขอให้ช่วยกวดขันดูแลนักศึกษาไม่ให้มีการขาย บริการทางเพศ  ซึ่งคิดว่าปัญหามีสาเหตุจากนักศึกษามีค่านิยมที่ฟุ่มเฟือย  ฟุ้งเฟ้อ   ตามกระแสวัตถุนิยมและปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ  ซึ่งกรณีปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำนั้นทุกฝ่ายต่างเจอปัญหานี้ทั้งนั้น  ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องรู้จักหาทางออกที่เหมาะสม 

ปัญหานักศึกษามี ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยนั้น ศธ.คงแก้ปัญหาโดยลำพังไม่ได้ แต่จะต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายเ ช่วยกันปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น  มีจิตสาธารณะและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ การค้าไทย และนายกสมาคมสถาบันอุดมเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อทราบปัญหาดังกล่าวไม่ได้นิ่งนอนใจได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จ จริงตามที่มีเบอร์โทรศัพท์ ชื่อ ที่อยู่ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ปรากฎว่า ไม่ใช่นักศึกษา กลับเป็นผู้หญิงขายบริการทั่วไป แต่อ้างเป็นนักศึกษา เพราะต้องการเพิ่มค่าตัว เมื่อนำเอาชื่อ สกุล ไปตรวจสอบตามมหาวิทยาลัยเอกชน ก็ไม่พบว่าเป็นนักศึกษา ทั้งที่ทุกมหาวิทยาลัยจะมีทะเบียนนักศึกษาทุกคนอยู่ หากรายชื่อดังกล่าวเป็นนักศึกษาจริง จะต้องตรวจสอบได้ในทะเบียนนักศึกษา แต่กรณีดังกล่าวไม่พบ ตนจึงมองว่าเป็นเรื่องของการแอบอ้างใช้ชุดนักศึกษาเพิ่มค่าตัวมากกว่า 

"เรา คงไม่ต้องไปนั่งแก้ปัญหานี้ ยิ่งแก้เหมือนยิ่งมีปัญหา ยิ่งพูดยิ่งเข้าตัว อีกอย่างเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่นักศึกษาของเรา ไม่จำเป็นต้องไปนั่งแก้ นั่งแถลง อย่างไรก็ตาม การที่มีผู้แอบอ้างเช่นนี้เพราะไม่มีรายได้ บวกกับพิษเศรษฐกิจตกต่ำ จึงพยายามหาทางที่จะหาเงินได้ง่าย และมากๆ จึงมาแอบอ้างเป็นนักศึกษา เรามหาวิทยาลัยเอกชนถูกกล่าวหาเรื่องนี้มาตลอด ทั้งที่ความจริงแล้ว เด็กที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน ถือว่าพ่อแม่มีเงิน ฐานะปานกลาง คงไม่จำเป็นต้องไปขายบริการ อีกทั้ง เมื่อทุกคนมีเงิน แล้วใช้ของฟุ้งเฟ้อแล้ว ก็ไม่จำเป็ต้องเอาตัวเข้าแลก เพราะต่างมีเงินจับจ่ายหาซื้อของมาใช้อยู่แล้ว ข้อเท็จจริงมันไปด้วยกันไม่ได้ เพราะไม่ใช่เด็กมหาวิทยาลัยเอกชน" 
  No Image ผู้โพส : บทความ นักศึกษา ขาย บริการ ทาง เพศ
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ บทความ นักศึกษา ขาย บริการ ทาง เพศ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
18/11/2009 - 07:11
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0045-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : บทความ นักศึกษา ขาย บริการ ทาง เพศ คุมเข้มนักศึกษาขายตัวผ่านเว็บไซต์ หัวข้อรวม