PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

บทอาเศียรวาทวันพ่อ 5 ธันวา มหาราช
บทอาเศียรวาทวันพ่อ 5 ธันวา มหาราช ขอเชิญร่วมอาเศียรวาทถวายพระพร พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย กันครับ

http://news.siam55.com/pic/601.jpg

www.siam55.com ได้ทำการรวบรวม บทอาเศียรวาทวันพ่อ ของผู้แต่งหลายๆท่านมาไว้ ให้อ่าน

บทอาเศียรวาทวันพ่อ
สดุดีภัทรมหาราชา

น้อมนบอภิวาท                   
แทบเบื้องบาทพระทรงศรี
เอกองค์วงศ์จักรี                   
สถิต ณ หทัยชน

ห้าธันว์มาบรรจบ                   
สิริภพภูมิพล
เฉลิมมิ่งมงคล                       
ฉลองชนม์กษัตรา

สมค่า "มหาราช"         
ธ เปรื่องปราดเลิศปรีชา
รังสรรค์ศิลป์คีตา                   
เกียรติระบือก้องเกรียงไกร

พอเพียงเยี่ยงพ่อนี้                                       
เป็นวิถีสู้โลกใหม่
ประทีปส่องนำไทย
พ้นมรรคาทุกขารมย์
                                          
เทิดไท้ไอศวรรย์
สุขอนันต์เกษมสม
แซ่ซ้องนโรดม
พระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ช่ออักษราลี ผู้ประพันธ์
ภาพ  จักรพันธุ์  โปษยกฤต  ศิลปินแห่งชาติ

 

บทอาเศียรวาทวันพ่อ

อาเศียรวาทราชสดุดี

น้ำแล้งดินแห้งแข็ง                     ทรงพลิกแผลงด้วยฝนหลวง
ธ.เป็นดั่งดวงทรวง                      คอยห่วงหวงราษฏร์แผ่นดิน
กราบก้มบังคมบาท                     ภูวนาทผู้ทรงศีล
หมู่ชนล้วนยลยิน                        พระภูมินทร์เปี่ยมพระทัย
ทศพิธราชธรรม                          ทรงน้อมนำเอามาใช้
เมตตาประชาไทย                       ร้อนสิ่งใดทรงดับพลัน
เยาวชนล้นปัญญา                       ชาวประชาล้วนสุขสันต์
ประทานศึกษากัน                       ทวยราษฏร์นั้นล้วนยินดี
ทรงโปรดแนวเกษตร                   แก้สาเหตุไม่สุขศรี
ดินแข็งแล้งไม่ดี                          แนะวิธีฟื้นฟูดิน
ทรงแนะปลูกหญ้าแฝก                 ให้รากแทรกชำแรกสิ้น
รากนั้นไชลงดิน                          ยึดทรายหินกันทะลาย
แนะนำราษฏร                             ทั้งฝึกสอนการค้าขาย
ยึดหลักพอเพียงกาย                   ปันส่วนขายเหลือไว้กิน
พระซึ้งซึ่งดนตรี                          จอมกวีมณีศิลป์
แซ่ซ้องก้องแผ่นดิน                     ทั้งทั่วถิ่นในโลกา
ถวายพระพรชัย                           แด่จอมไทยได้คู่ฟ้า
ขอปวงเทพเทวา                         ร่วมศรัทธาถวายพรชัย
มหามงคลกาล                            โปรดประทานบันดาลให้
เศวตพระจอมไตร                        ราชาชัยทรงสำราญ
ขอพรพระไตรรัตน์                       ดลจรัสเกษมศานต์
เศวตฉัตรชัชวาลย์                       แผ่ไพศาลพระบารมี
นิรทุกข์ไม่กรายกล้ำ                    เกษมธรรมพิพัฒน์ศรี
พระชนม์กว่าร้อยปี                       พระภูมีสง่าไกล
พระพละทรงแข็งแรง                    กายาแกร่งสุดสดใส
ประสงค์จำนงใด                          สมพระหฤทัยสฤษดิ์เทอญฯ

ฑีฆายุโกโหตุ  มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นามปากกา อุบาสกนพกรณ์

 

ขอคุณพระรัตนตรัย            ทั้งทวยเทพไท
น้อมนำพรชัยอัญเชิญ
ผลบุญมากมายประเมิน      เคราะห์กรรมก้ำเกิน
จงเหินห่างหายกรายไกล
ทั้วแคว้นแดนดินถิ่นไทย    จากนี้ต่อไป
พบสุขสดใสร่มเย็น
ด้วยบารมีบำเพ็ญ            ทรงสร้างให้เห็น
จึงเป็นแนวทางสร้างสรรค์
เนื่องใรวาระสำคัญ           ทำดีทั่วกัน
ถวายองค์ราชันย์ภูมี

 

พระเสโทไหลหยดหยาดทวยราษฎร์เห็น
ถิ่นลำเค็ญ ธ ดำเนินเผชิญผอง
ดิน น้ำ ลม ธ ดำริอย่างตรึกตรอง
พระปกครองแผ่ร่มเกล้าเหล่าชาวไทย

อาเศียรวาทแทบพระบาทภูมิพล
ภูวดลเทียมแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่
หกสิบสามครองราชปราญช์ลือไกล
พระจอมชัยที่ข้ารักภักดีองค์

ขอพระองค์มิ่งมหาบารมี
พระสุขศรีสมบูรณ์พูนประสงค์
ข้าฯ ขอน้อมถวายคำเนื่องจำนงค์
น้อมตนลงเป็นข้าบาททุกชาติไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

5 ธันวาฯมหาฤกษ์เกริกสวัสดิ์
องค์ดวงรัตน์พระบรมราชสมภพสบวิสัย
83 พระพรรษาองค์พระภูวนัย
เป็นฤกษ์ชัยมหาสวัสดิ์พิพัฒน์ภิญญ์

ขอพระองค์ทรงพระเกษมเขมนิรุตม์
พระทัยผุดเพ็ญพรรณปานกระสินธุ์
พระหลักเมืองเทพเทวาทั่วธานินทร์
โปรดราชินทร์ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 

แผ่นดินแล้งน้ำนองพ่อมองเห็น
พระทรงเป็นผู้ชี้ทางสว่างไสว
เหงื่อพ่อหยดไหลรินผืนดินไทย
ปราชญ์ยิ่งใหญ่กว่าใครในแผ่นดิน

ขอน้อมนบกราบแทบบาทพระมิ่งขวัญ
ชาวประชาเกษมสันต์ทั่วทุกถิ่น
ทรงทำฝนจากฟ้ามาสู่ดิน
ทั่วทุกถิ่นแซ่ซ้องปรองดองกัน

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั่วหล้า
ชาวประชารวมใจให้มิ่งขวัญ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วหล้ามารวมกัน
ให้ทรงธรรม์แข็งแรงยั่งยืนนาน


ฑีฆายุโกโหตุ  มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นามปากกา ปลายฟ้า

 

 ธ เป็นพ่อของแผ่นดินถิ่นไทยนี้             ทรงเป็นที่เทอดทูลไว้เหนือเศียร
ธ ทรงนำไพร่ฟ้าด้านความเพียร                   ให้บทเรียนให้ตัวอย่างต่างไตร่ตรอง
       ทรงค้นคิดทรงตรากตรำย่ำทุกที่            ทรงเป็นที่ศูนย์ดวงใจไทยทั้งผอง
ทรงเหนื่อยหนักเพื่อประชาทุกเหล่ากอง          ธ ทรงมอง พัฒนาทั่วฟ้าไทย
       โครงการหลวงโครงการราษฏร์ทุกถิ่นที่   ธ ทรงมีเมตตาช่วยแก้ไข
ทุกปัญหาใหญ่น้อยทรงใส่ใจ                       น้ำพระทัยท่วมล้นด้วยเมตตา
        5 ธันวามหาราษฏร์ มาบรรจบ              ทรงผ่านภพชาวประชาต่างหรรษา
ขอพระองค์ทรงเกษมทุกเวลา                      ข้าฯไพร่ฟ้า ขอน้อมถวายพระพร
                                         ด้วยเกล้าฯด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า
                                                            นามปากกา บีบี

 

 

 

ที่มา

http://www.watkoh.com/forum/

http://www.dreampoem.com/ 
  No Image ผู้โพส : admin
สถานะ : ผู้ดูแล

Reply : [ admin ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
15/11/2011 - 14:23
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0199-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : บทอาเศียรวาทวันพ่อ 5 ธันวา มหาราช หัวข้อรวม