PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

คํากล่าวรายงานวันต่อต้านยาเสพติด ตัวอย่างคํากล่าวรายงานวันต่อต้านยาเสพติด
คํากล่าวรายงานวันต่อต้านยาเสพติด ตัวอย่างคํากล่าวรายงานวันต่อต้านยาเสพติด พี่สยามจัดให้ครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ นะครับผม

เราได้นำบทความนี้มาจาก edu2.ob.tc/-View.php?N=3899 ขอบคุณมากๆครับ

คํากล่าวรายงานวันต่อต้านยาเสพติด

 

คำกล่าวพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอสารภีครั้งที่ 11
(ท่ากว้างเกมส์)
วัน เสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2552
********************************************************************

ท่านประธานจัดการแข่งขัน คุณชัชวาล โพธิยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง คณะการจัดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ท่านผู้มีเกียรติ ตลอดจนนักกีฬา กองเชียร์ที่รักทุกท่าน
ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 11 หรือ “ท่ากว้างเกมส์”
กีฬา นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ที่ทำให้ผู้เล่นได้พัฒนาความสามารถ ทักษะทางด้านกีฬา ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ซึ่งนำไปสู่ความรู้รักสมัครสนามสามัคคีในหมู่คณะ ในการจัดการแข่งขันกีฬาประคมต้านยาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อให้มีการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดังคำที่ว่า “กีฬาสร้างคนประชาชนสร้างชาติ”
ผมขอชื่อชมด้วยความจริงใจ ที่ได้พบเห็นความสมัครสนามสามัคคีของประชาชนในอำเภอสารภีตลอดจนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งขอขอบคุณทุกองค์กรพร้อมทั้งผู้สนับสนุนกิจกรมจัดการแข่งขันกีฬาในวันนี้ การแข่งขันกีฬาในวันนี้ ผมขอให้นักกีฬา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วม จงพบแต่ความสุขและขอให้การแข่งขันกีฬาจงบรรจุวัตถุประสงค์ทุกประการ
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสาร ครั้งที่ 11 หรือ ท่ากว้างเกมส์ ณ บัดนี้

 

 

คำกล่าวรายงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดอำเภอสารภี (ท่ากว้างเกมส์ครั้งที่ 11)
วัน เสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2552
**************************************************
กราบเรียน ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่เคารพ

กระผมนายชัชวาล โพธิยอด นายกองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลท่ากว้างในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี พร้อมทั้งนักกีฬาประชาชนในอำเภอสารภี ขอกราบขอบพระคุณท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
สำหรับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอสารภีในครั้งนี้ทางเจ้าภาพได้ใช้ชื่อ เกมส์กีฬาว่า “ท่ากว้างเกมส์” ชื่อได้แข่งขันกันเป็นครั้งที่ 11 ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสารภีได้หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ การแข่งขัน การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เจ้าภาพได้ใช้รูปหมีแพนด้าเป็นสัญลักษณ์ของการแข่ง ขัน เพราะแสดงออกถึงความอ่อนน้อม ความน่ารัก และเป็นสัตว์ที่มีอยู่แห่งเดียวในการประเทศ คือ สวนสัตว์เชียงใหม่ จึงเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเชียงใหม่
ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอสารภีครั้งนี้ ทางเจ้าภาพมีจุดมุ่งหมายที่จะให้กีฬาเป็นสื่อเพื่อนำไปสู่การต่อต้านยาเสพ ติด และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีของประชาชนใน อำเภอสารภี ดังคำขวัญของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ที่ว่า “สร้างน้ำใจ สร้างความรัก สร้างความสามัคคี ร่วมยินดีสู่ท่ากว้างเกมส์”
การแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาในระหว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 28 มีนาคม 2552

ชนิดของกีฬาที่จัดแข่งขันที่มีทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา
1. ฟุตบอล แบ่งเป็น 4 ประเภท
- ประชาชนชาย – เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี – เยาวชนไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอาวุโส
2. ตะกร้อ แผ่นออกเป็น 3 ประเภท
- เซนักตะกร้อ ประชาชนชาย – เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ตะกร้อลอดบ่วง
3. วอลเลย์บอล แบ่งออกดเป็น 2 ประเภท
- ประชาชนชาย – ประชาชนหญิง
4. เปตอง แบ่งออกเป็น 6 ประเภท
- ประเภท 3 คน ประชาชนชาย ประชาชนหญิง
- ประเภท 3 คน เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
- ประเภทประชาชนผสม 2 คน
- ประเภททั่งไปตำบลละไม่เกิน 3 ทิ่ม
5. กีฬาพื้นบ้าน
- ชักเย่อประเภทผสม
- วิ่งพลัดกระสอบผสม
- วิ่นสามขาผสม
- วิ่นพลัดซุปเพอร์แมนผสม
- วิ่งอุ้มบุญผสม
- เรื่องบกผสม
- สกีบกผสม

นอกจากการแข่งขันกีฬาที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีการประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์ การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอสารภีครั้งนี้ได้รับ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นทางอำเภอสารภีสถานีตำรวจอำเภอสารภี นายยกฯ พร้อมทั้งบุคลากรใน อปท. ทุกแห่งโรงเรียน วัดเวฬุวัน ร.ร. สารภีพิทยาคม ร.ร วัดสันดอนมูล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสารภี ตลอดจนนักกีฬาประชาชนในอำเภอสารภี กระผมขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ย นามเป็นอย่างสูง
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประชาชนพิธีกล่าวให้โอวา สและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเพติดอำเภอสารภีหรือท่ากว้างเกมส์ครั้ง ที่11 ณ บัดนี้ ขอกราบเรียนเชิญ


  
  No Image ผู้โพส : คํากล่าวรายงานวันต่อต้านยาเสพติด
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ คํากล่าวรายงานวันต่อต้านยาเสพติด ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
28/08/2011 - 17:11
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0196-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : คํากล่าวรายงานวันต่อต้านยาเสพติด ตัวอย่างคํากล่าวรายงานวันต่อต้านยาเสพติด หัวข้อรวม