PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

กาพย์ยานี11 สุนทรภู่ การเขียนกาพย์ยานี11
กาพย์ยานี11 สุนทรภู่ การเขียนกาพย์ยานี11 ก่อนอื่นน้องๆ มาทำความรู้จักกับ กาพย์ยานี ๑๑ หรือ กาพย์ยานี ก่อนนะครับ ว่าคืออะไร เขียนอย่างไร แล้วตอนท้านพี่สยามจะทำตัวอย่างมาให้น้องๆได้อ่านกันครับ

กาพย์ยานี ๑๑ หรือ กาพย์ยานี คือ กาพย์ชนิดหนึ่ง มี 11 คำในหนึ่งบาท จึงเรียกว่า กาพย์ยานี ๑๑ นิยมใช้ในการเล่าเรื่อง ในหนังสือประเภทคำกาพย์ ร่วมกับกาพย์ชนิดอื่นๆ หรือในหนังสือประเภทคำฉันท์ ร่วมกับกาพย์และฉันท์ชนิดอื่นๆ ในยุคปัจจุบัน นิยมแต่งกาพย์ยานีเป็นบทสั้นๆ โดยไม่ได้ร้อยกับฉันทลักษณ์ประเภทอื่นๆ

การอ่านทำนองเสนาะสำหรับกาพย์ยานี อาจอ่านได้หลายแบบ เช่น อ่านเป็นทำนองสวด เป็นต้น โดยนิยมอ่านเว้น 2,3 / 3,3

โครงสร้างกาพย์ยานี11
    ใน 1 บาท มี 2 วรรค วรรคหน้ามี 5 คำ (คำในที่นี้หมายถึงพยางค์) วรรคหลังมี 6 คำ รวมเป็น 11 คำ
    ใน 1 บท มี 2 บาท บาทละ 2 วรรค รวมเป็น 4 วรรค[1][2]
    สัมผัสระหว่างวรรค มีสัมผัส 2 คู่ คือ
        คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่ง สัมผัสกับ คำที่สาม (หรือคำที่หนึ่ง) ของวรรคสอง
        คำสุดท้ายของวรรคที่สอง สัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่สาม
    สัมผัสระหว่างบท มี 1 คู่ คือ
        คำสุดท้ายของแต่ละบท สัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไป

 ┌──↓─┐
  ○○○○● ○○●○○●
   ┌─────────┘
 ○○○○●  ○○○○○●┐
    ┌──↓─┐  │
  ○○○○● ○○●○○●┘
   ┌─────────┘
 ○○○○●  ○○○○○●┐
        │

ที่มา

http://th.wikipedia.org

  
  No Image ผู้โพส : กาพย์ยานี11 สุนทรภู่
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ กาพย์ยานี11 สุนทรภู่ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
21/06/2011 - 08:44
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0188-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : กาพย์ยานี11 สุนทรภู่ การเขียนกาพย์ยานี11 หัวข้อรวม