PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

กลอนสุภาพสุนทรภู่
กลอนสุภาพสุนทรภู่ ก่อรที่เราจะอ่านกลอนสุภาพ ท่านสุนทรภู่ เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า กลอนสุภาพคืออะไร พี่สยามสรรค์หามาฝากน้องๆ อีกแล้ว

กลอนสุภาพ เป็นกลอนประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะคำประพันธ์ของภาษาไทย ที่เรียบเรียงเข้าเป็นคณะ ใช้ถ้อยคำและทำนองเรียบๆ ซึ่งนับได้ว่ากลอนสุภาพเป็นกลอนหลักของกลอนทั้งหมด เพราะเป็นพื้นฐานของกลอนหลายชนิด หากเข้าใจกลอนสุภาพ ก็สามารถเข้าใจกลอนอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

คำประพันธ์ ที่ต่อท้ายว่า "สุภาพ" นับว่าเป็นคำประพันธ์ที่แสดงลักษณะเป็นไทยแท้ ด้วยมีข้อบังคับในเรื่อง "รูปวรรณยุกต์" ในกลอนสุภาพนอกจากมีบังคับเสียงสระเป็นแบบแผนเช่นกลอนปกติแล้ว ยังบังคับรูปวรรณยุกต์เพิ่ม จึงมีข้อจำกัดทั้งรูปและเสียงวรรณยุกต์ [1] เป็นการแสดงไหวพริบปฏิภาณและความแตกฉานในการใช้ภาษาไทยของผู้แต่งให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

คำประพันธ์กลอนสุภาพนิยมเล่นกันมากตั้งแต่สมัยอยุธยา จวบจนถึงปัจจุบัน ในต้นรัตนโกสินทร์นั้นงานกลอนสุภาพเด่นชัดในรัชกาลที่ 2 ซึ่งเฟื่องฟูถึงขนาดมีการแข่งขันต่อกลอนสด กลอนกระทู้ ตลอดรัชสมัยมีผลงานออกมามากมาย เช่น กลอนโขน กลอนนิทาน กลอนละคร กลอนตำราวัดโพธิ์ เป็นต้น บทพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า ก็เกิดขึ้นในยุคนี้ ยังมีกวีท่านอื่นที่มีชื่อเสียง เช่น สุนทรภู่ เป็นต้น และในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็มีปราชญ์กวีทางกลอนสุภาพที่สำคัญหลายท่านเช่นกัน

ตัวอย่างกลอนสุภาพสุนทรภู่

สุนทรภู่ครูกวีศักดิ์สรีชาติ
ร่ายนิราศโคลงกลอนอักษรสรร
อมตะตลอดกาลผ่านคืนวัน
พระอภัยมณีนั้นรู้กันดี
ท่านเปรื่องปราชฏ์ปรีชาน่านับถือ
ชนเลื่องลือเก่งนักสมศักศรี
บรมครูผู้ชาญการกวี
สุนทรภู่นามนี้มิลืมเลือน 

ที่มา Apinya www.vcharkarn.com/vcafe/147279 
  No Image ผู้โพส : กลอนสุภาพสุนทรภู่
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ กลอนสุภาพสุนทรภู่ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
21/06/2011 - 08:32
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0186-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : กลอนสุภาพสุนทรภู่ หัวข้อรวม