PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

การกล่าวสุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ ไทย การกล่าวสุนทรพจน์วันแม่ภาษาอังกฤษ
การกล่าวสุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ ไทย การกล่าวสุนทรพจน์วันแม่ภาษาอังกฤษ

การกล่าวสุนทรพจน์วันแม่

ที่มา

http://www.watdhammapateep.com/Article/article1.html

สุนทรพจน์ วันแม่แห่งชาติ
วัดธัมมปทีป เมืองแมแคเลน ประเทศเบลเยี่ยม
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
    

พระครู วินัยธรสมศักดิ์ ศุภเลิศ ประพันธ์
นางสาวบัณฑิตา พลอยแหวน ผู้กล่าวสุนทรพจน์
กราบ นมัสการ พระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูง
กราบเรียน คุณจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล อุปทูตไทย ประจำประเทศเบลเยี่ยม
กราบเท้า คุณพ่อคุณแม่ และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะ
ยามหิวใครเล่าเฝ้าหุงหา     ยามหลั่งน้ำตา ใครซับให้
ยามผิดหวังใครนั่งประโลมใจ  ยามเจ็บไข้ใครคอยเคียง
     ใช่แล้วค่ะคนสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราคนนั้นคือ แม่ และคำว่าแม่เป็นคำที่สั้นที่สุด แต่มีความหมายลึกซึ่งและยิ่งใหญ่ที่สุด คำว่าแม่เป็นคำแรกที่ลูกพูดได้ และจดจำไว้ไม่เคยลืมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะนับตั้งแต่วันแรกที่แม่ตั้ง ครรภ์ท่านก็ใฝ่ฝันและสวดภาวนาให้ลูกรักเกิดมาอย่างปลอดภัยท่านอดต่อความอยาก ลำบากต่อการนอนนั่ง แม้จะเหนื่อยและหนักท่านก็ไม่บนท่านสู้ท่านเพราะ รักลูกแม่บำรุงครรภ์จนครบครันเมื่อวันที่ลูกเกิด เป็นวันที่แม่แสนจะเจ็บปวดที่สุดในชีวิตแต่พอเห็นลูกปลอดภัยท่านก็อิ่มใจและ เป็นสุข แม้ว่าลูกจะพิการ ท่านก็ไม่รำคาญเลี้ยงดู ท่านยอมรับและให้รักจนหมดใจ แน่นอนค่ะพวกเราทุกๆคนยังคงจดจำแววตาแห่งความเมตตาวาจาแห่งความเอื้ออาทร คำสอนที่ห่วงใยจากดวงใจของแม่ไดเสมอๆ
อ้อมอก ใครไหนเล่าเท่ารักแม่      คือรัก แท้แด่ลูกน้อยคอยห่วงหา
ตั้งแต่ เล็กแม่คอยอุ้มคุ้มชีวา   รักของ แม่จึงลําค่ามาสู่ใจ
หยดนํา นมเพียงหนึ่งลูกซึ้งนัก  ความ อบอุ่นกรุ่นไอรักอันยิ่งใหญ่
อ้อมกอด แม่อบอุ่นยิ่งกว่าสิ่งใด  สองมือ แม่เลี้ยงลูกให้เติบใหญ่มา
แม่สละ ทุกสิ่งได้เพื่อให้ลูก  ความรัก แม่จึงพันผูกลูกเฝ้าหา
แต่หลาย ครั้งทำให้แม่เสียนํ้าตา  คำขอโทษ น้อยเกินกว่าจะพูดไป
ถึง วันนี้ลูกรู้แล้วถึงความรัก  ลูกเข้า ใจและตระหนักรักยิ่งใหญ่
ที่แม่ ทำทุกสิ่งเพราะห่วงใย  อ้อมกอด ใครไม่อุ่นเท่าแม่เราเอย
    
     ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะ ทุกๆ คนที่เกิดมาอาศัยอยู่ในโลกนี้ ย่อมมีแม่ด้วยกันทุกคน ไม่มีแม่ย่อมไม่มีพวกเรา แม่เป็นผู้ให้กำเหนิดเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก ฟูมฟักลูกให้เติบใหญ่ ใส่ใจลูกๆ ทุกเวลา แม่เป็นผู้เช็ดน้ำตา เมื่อเราร้องให้ เป็นเพื่อนปลอบใจเมื่อเราผิดหวังแม่เพิ่มพลังใจให้พลังกาย ไม่เคยเหนื่อยหน่ายเมื่อสั่งสอน แม้ว่าลูกจะหยอกย้อนให้เจ็บใจ แม่จะไม่ยอมบ่นท่านจะทนไม่หนีหาย ไม่ว่าลูกจะร้ายหรือดีท่านจะอยู่เคียงข้างไม่ห่างไกล เมื่อลูกเจ็บไข้ ไร้ที่พักพิง แม่จะต้องวิ่งมาช่วยเหลือ แม่จึงเป็นทุกๆ สิ่งยิงใหญ่กว่าสิ่งใดในโลกนี้ ดังที่ท่านผู้รู้ประพันธ์เป็นบทกลอนไว้ว่า
เหงื่อไคล   แม่ไหลริน   หลั่งลงดิน  แทบสินใจ
ก้มหน้า  หาเงิน ไป  เพื่อ ให้ใคร  ได้อยู่ กิน
อดนอน  ทนร้อน หนาว  อดหวาน คาว  อดข้าว กิน
แม่อด  จนหมด สิ้น  ให้ลูก กิน  หมดสิ้น เอย
     ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะ พระพุทธเจ้าตรัสว่า พรหมาติ มาตาปิตะโร ปุพพาจะริยาติ วุจจะเร แปลความหมายว่า พ่อแม่เป็นครูคนแรกและเป็นพระพรหมของลูก ๆ แม่ปลูกฝังสั่งสอน ชี้แนะให้ลูกทำ ชี้นำให้ลูกเห็น ท่านเป็นตัวอย่างที่งามพร้อม เป็นเบ้าหลอมของครอบครัว ดิฉันเชื่อว่า ชีวิตที่ขาดแม่เหมือนแพแตก ดังพุทธภาษิตว่า มาตา มิตตัง สะเก ฆะเร แม่เป็นมิตรแท้ในเรือน ท่านจะบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์และป้องกันสิ่งที่เป็นโทษ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ นับเป็นปีมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทยที่ในพ่อหลวงของพวกเรา ได้ครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด พระราชาธิบดี พระราชินี และตัวแทนของพระราชวงศ์ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวน ๒๕ ประเทศ ได้เสด็จไปร่วมการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติดังที่ปรากฏแล้วนั้น นำความปลาบปลื้มและปิติยินดีมาสู่คนไทยที่อาศัยอยู่ในทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น ขอให้พวกเราทั้งหลายได้น้อมจิต ตั้งสัจจอธิษฐานทำความดี หลีกหนีความชั่ว เพื่อน้อมเกล้าถวายแด่พ่อหลวงของพวกเราท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะ วันนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยในประเทศเบลเยี่ยมและประเทศใกล้เคียง เป็นวันที่พวกเราทุก ๆ ท่านได้มีสมานฉันท์ร่วมกัน แสดงออกซึ่งความสามัคคีและความจงรักภักดีเทอดทูนเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ วัดธัมมปทีป เพื่อถวายพระพร และถวายพานพุ่มราชสักการะ ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทยทั้งปวง พระองค์ผู้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ โดยไม่ท้อแท้ต่อความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อความสุขของพสกนิกรทั่วแผ่นดินท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะ ดิฉันอยากให้ทุกๆ วันเป็นวันที่เรารักแม่ ดูแลเอาใจใส่ ไม่ทำให้ท่านเสียใจและร้องให้ เพียงดอกมะลิดอกเดียวย่อมไม่สามารถตอบแทนพระคุณแม่ได้หมด แต่เชื่ออย่างยิ่งว่า การเป็นลูกที่ดีจะตอบแทนพระคุณท่านได้บ้าง ดังนั้น ในวันนี้ เราพอมีเวลามาทบทวน ตรวจสอบ ว่าเราเป็นลูกที่ดีหรือยัง หากยังและพลั้งเผลอทำให้แม่เสียใจ จงเร็วไวกราบขอขมา สัญญาจะเป็นลูกที่ดี ก่อนที่ท่านจะจากเราไป หากไม่ใส่ใจ จะเสียใจที่ไม่ได้ทำ กรรมหนักจะตามมา อย่ารอช้า บอกรักแม่ ทำดีกับแม่ ทำเดียวนี้ ไม่ต้องเดี๋ยวดิฉันรักแม่มากที่สุดๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
TOESPRAAK OP NATIONALE  MOEDERDAG
At Wat Dhammaphateep
Kouter dreef, 37 Mechelen
August 21st, 2005
Tekst van Ven. Sakkamedhi Bhikkhu
Vertaald door Miss Bantita P. and Miss Nantawan S.

Welkom iedereen
Mama is het eerste woord dat een kind kan zeggen en nooit zal vergeten. Vanaf de eerste dag dat ze zwanger is, hoopt ze, en droomt ze, dat haar kind veilig op de wereld komt. Tijdens de zwangerschap heeft ze heel veel moeilijke periodes gehad, maar ze doorstaat alles omdat ze van haar kind houdt.
De dag dat het kind geboren wordt, is voor haar de pijnlijkste dag van haar leven maar als ze ziet dat haar kind veilig op de wereld is gebracht, vergeet ze de pijn die ze heeft doorstaan en is ze gelukkiger dan ooit.
Iedereen die geboren is op deze wereld, heeft een mama die van hem houdt. Als er geen mama’s waren, stonden wij er hier vandaag niet.
Mama’s geven ons het leven. Ze verzorgen ons met liefde tot wij groot genoeg zijn. Ze laten geen vermoeidheid zien en voeden ons met liefde op. Ook al kan het kind tegenspreken maar ze wordt nooit boos. Het maakt niet uit of het kind braaf of stout is, het blijft haar kind en ze laat het niet achter. Mama’s zijn de belangrijkste personen in het leven van een kind.
Phom – Ma – Ti Ma – Taa – Pi – Ta – Roo Pub– Pha – Ja – Ri – Ya – Ti Wud – Ja – Re.
Dit betekent: Papa’s en mama’s zijn de eerste leeraars van ons.
Ik kan mij niet voorstellen om te leven zonder mama, zoals gezegd:
Ma-Ta-Mit-Tang Sa-Ke Ka-Re
Dit betekent: Mama’s leren ons alleen goede dingen aan en beschermen ons tegen slechte dingen.
Achtbare aanwezigen
Vandaag is een belangrijke dag voor alle Thaise mensen, vooral voor Thaise mensen die in België en in de buurlanden wonen.
Achtbare aanwezigen
Ik wil dat we elke dag van onze mama’s houden en voor haar zorgen, ze niet kwetsen. Ook al geef ik jasmynen aan haar, dat is nog niet te vergelijken met wat ze voor mij heeft gedaan. Om een goed kind te zijn, willen we toch iets goeds terug doen voor ons mama. Daarom: vandaag denken wij na of wij wel een goed kind voor onze mama’s zijn of juist het omgekeerde.
Als wij onze mama’s gekwetst hebben, vragen wij nu om vergiffenis. “Ik beloof mij te gedragen en een goed kind voor je te zijn, tot dat je ons moet verlaten.”
Als je dat niet gedaan hebt, zal je er spijt van krijgen. Wacht niet te lang en zeg tegen je mama, hoeveel je van haar houdt. Doet het goede voor haar. Doet het nu, wacht niet!

Ik hou heel veel van u mama.
Dank u . 
  No Image ผู้โพส : การกล่าวสุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ การกล่าวสุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
10/06/2010 - 13:07
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

 
 

กลอนวันแม่ วันแม่ 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ ความเป็นมาของวันแม่

เพลงวันแม่แห่งชาติ

เรียงความวันแม่แห่งชาติ

กลอนแปด วันแม่ กลอนสุภาพวันแม่

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการ์ดวันแม่

เรียงความวันแม่ ตัวอย่างเรียงความวันแม่

การกล่าวสุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ

คำกล่าว ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

เพลง เกี่ยวกับวันแม่ เพลงวันแม่

 
  No Image หัวข้อ : 0106-1 (No. 1)
ผู้โพส : กลอนวันแม่ วันแม่ 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ ความเป็นม สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
10/06/2010 - 13:09
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0106-1 | ตอบ : 1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : การกล่าวสุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ ไทย การกล่าวสุนทรพจน์วันแม่ภาษาอังกฤษ หัวข้อรวม