PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

กลอนวันพ่อแห่งชาติ กลอนวันพ่อ


[ ผู้โพส : กลอนวันพ่อแห่งชาติ กลอนวันพ่อ - 27/10/2009 - 07:33 ] Guest

กลอนวันพ่อแห่งชาติ กลอนวันพ่อ

บทร้อยกรองเทิดพระเกียรติ
     อันราชาเลี้ยงรักษาซึ่งทวยราษฎร์
ควรที่บุตรสุดที่รักจักจุนเจือ  ประดุจเป็นปิตุราชอยู่ทุกเมื่อ
พระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี


กลอนวันพ่อ #1  
     ทุกบุปผา มาลัยคือใจราษฎร์
พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน
ลุ ๕ ธันวามหาราช
พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร  ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน
ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร
"วันพ่อแห่งชาติ" คือองค์อดิศร
พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน


กลอนวันพ่อ #2
 
     พ่อคนนี้คนดีเป็นที่หนึ่ง
จะทำดีโดยไม่ต้องรีรอ
 คิดคำนึงถึงพ่อคนนี้หนอ
ลูกจะขอให้พ่อมีสุขเอย
5 ธันวา วันพ่อ ก่อเกิดสุข สร้างเสริมลูก เผ่าไทย ขยายผล
ลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณ
งานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน
ลูกทุกคน รักพ่อ พร้อมเทิดทูน ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ
ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้ ทรงห่วงใย เสริมสร้าง ทางสดใส
ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน ตราบสิ้นใจ ขาดสิ่งใด ก็ไร้ค่า พาเศร้าตรม
เมื่อดินดำ น้ำชุ่ม ไม่กลุ้มจิต สร้างชีวิต เสริมชีวา พาสุขสม
สุขภาพดี ถ้วนหน้า ธันวาคม ชาวโลกชม พ่อไทย จากใจจริง

  
  No Image ผู้โพส : กลอนวันพ่อแห่งชาติ กลอนวันพ่อ
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ กลอนวันพ่อแห่งชาติ กลอนวันพ่อ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
27/10/2009 - 07:33
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0085-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : กลอนวันพ่อแห่งชาติ กลอนวันพ่อ หัวข้อรวม